Surprise Me!

הרב ברוך רוזנבלום פרשת תצוה תשע״ז

2017-03-10 92 15 7,746 YouTube

נושא הדרשה: מדוע חגג אחשוורוש במשך 180 יום ברצף? מדוע נהג הרמ"א להתחפש בפורים? ומה הענין הגדול של "כל הפושט יד נותנים לו"? לרכישת ההגדה החדשה לפסח של הרב ברוך רוזנבלום http://goo.gl/UtLyD7

Listen Onlie Music