Surprise Me!

Martina Stoessel (Violetta) - Let İt Go ( Karlar Ülkesi Filminden )

2013-12-29 530 82 253,437 YouTube

TÜRKÇESİ VE İNGİLİZCESİ Let it go Bırak gitsin Let it go Bırak gitsin Can't hold you back anymore Seni artık tutamam Let it go Bırak gitsin Let it go Bırak gitsin Turn my back and slam the door Arkama dön ve kapıyı çarp The snow blows white on the mountain tonight Bu gece kar dağı beyazlatıyor Not a footprint to be seen Görülmüş bir ayak izin bile yok A kingdom of isolation and it looks like I'm the Queen İzolasyonun bir krallığı ve görünüyor ki bende kraliçeyim The wind is howling like the swirling storm inside Rüzgar içinde fırtına dönüyormuş gibi uluyor Couldn't keep it in, heaven knows I tried Onu bastıramam cennet biliyor ki denedim Don't let them in, don't let them see Onları içeri alma sakın, onların görmesine izin verme Be the good girl İyi kız ol You always had to be Her zaman olmak zorundaydın Conceal, don't feel Gizle, hissetme Don't let them know Onların bilmesine izin verme Well, now they know Peki şimdi biliyorlar Let it go Bırak gitsin Let it go Bırak gitsin Can't hold you back anymore Seni artık tutamam Let it go Bırak gitsin Let it go Bırak gitsin Turn my back and slam the door Arkama dön ve kapıyı çarp And here I stand, and here I'll stay Ve burada duruyorum ve burada kalacağı Let it go Bırak gitsin Let it go Bırak gitsin The cold never bothered me anyway Soğuk beni hiçbir şekilde rahatsız etmiyor It's funny how some distance Bu uzaklığın olması komik Makes everything seem small Her şeyi daha küçük gösteriyor And the fears that once controlled me Ve korkular bir kez beni kontrol ettiler Can't get to me at all Beni tekrar almalarına izin veremem Up here in the cold thin air Buranın yukarısı soğuk ince havada I finally can breathe Sonunda nefes alabiliyorum I know left a life behind but I'm to relieved to grieve Biliyorum arkamda bir hayat bıraktım ama yas tutmak için rahatlamak üzereyim Let it go Bırak gitsin Let it go Bırak gitsin Can't hold you back anymore Seni artık tutamam Let it go Bırak gitsin Let it go Bırak gitsin Turn my back and slam the door Arkama dön ve kapıyı çarp And here I stand, and here I'll stay Ve burada duruyorum ve burada kalacağı Let it go Bırak gitsin Let it go Bırak gitsin The cold never bothered me anyway Soğuk beni hiçbir şekilde rahatsız etmiyor Standing frozen in the life I've chosen Seçtiğim hayatta donmuş duruyorum You won't find me, the past is so behind me Beni bulamayacaksın, geçmiş benim çoktan arkamda kaldı Buried in the snow Karın içinde gömülü kaldı Let it go Bırak gitsin Let it go Bırak gitsin Can't hold you back anymore Seni artık tutamam Let it go Bırak gitsin Let it go Bırak gitsin Turn my back and slam the door Arkama dön ve kapıyı çarp And here I stand, and here I'll stay Ve burada duruyorum ve burada kalacağı Let it go Bırak gitsin Let it go Bırak gitsin The cold never bothered me anyway Soğuk beni hiçbir şekilde rahatsız etmiyor

Listen Onlie Music